esca
| Google translate: CA NL EN FR DE IT PT ES
|

El Jardí

El jardí del Museu Arxiu està dedicat a les plantes remeires i espècimens d’aprofitament medicinal, alhora que exemplifica part de la flora pròpia de l’entorn comarcal.

Es presenta con una sala més, a l’aire lliure, i amb el qual es complementa la temàtica central del museu dedicada al món de la salut i dels remeis.

El jardí del Museu compleix tres funcions bàsiques que el converteixen en un espai més d’atracció de la visita: una funció didàctica, amb un programa pedagògic orientat a grups escolars, amb una visita definida, materials didàctics i tallers complementaris.

Plantes cultivades
Senyal de color verd

Plantes remeieres que se solien cultivar als horts. Són planetes de cultiu senzill i que no es troben amb facilitat a l’entorn natural de Cardedeu, però que han tingut i tenen un important aprofitament medicinal en la nostra tradició remeiera.

Plantes d’ambient mediterrani sec
Senyal de color taronja

Són les que trobem als boscos i erms, on la disponibilitat d’aigua és limitada en algunes èpoques de l’any i la insolació és elevada. A Cardedeu trobem moltes d’aquestes plantes als prats secs dels voltants, de la serra del Coll i el Corredor.

Plantes d’ambient mediterrani humit
Senyal de color lila

Les trobem a les muntanyes més ombrívoles i fresques, amb disponibilitat d’aigua tot l’any. En podem trobar al peu del massís del Montseny i als voltants més obacs de Cardedeu. Es caracteritzen per ser plantes mes tendres, amb creixements anuals i ben adaptades a situacions d’insolació indirecta i ombres d’ombres intermitents.

Plantes d’ambient d’esqueis i roquissars
Senyal de color marró

Són les que trobem a la muntanya mitjana en barrancs, estimballs i llocs on hi ha poca vegetació arbòria. Moltes d’aquestes plantes són crasses, molt ben adaptades a la manca general de nutrients i aigua. A Cardedeu es localitzen en molts indrets urbans, en murs i terrats abandonats.

Plantes d’ambient d’estanys i basses
senyal de color blau

Les plantes que trobem en aquesta bassa artificial en dos nivells de profunditat, les podem trobar en espais mig negats i marges naturals de basses, estanys i recs. Són planetes, flexibles i tendres, i de creixement ràpid.

Els arbres
Senyal de color gris

Són els originals del Casal Daurella emprats per fer ombra, com corresponia a una casa d’estiueig. La majoria d’aquests arbres tenen aplicacions medicinals.