esca
| Google translate: CA NL EN FR DE IT PT ES
|

ARXIU

Museu Arxiu

L’ Arxiu del Museu forma un fons tancat en ell mateix i independent de l’arxiu municipal. Aplega un important, ric i divers patrimoni documental, bibliogràfic i hemerogràfic referent a la història del municipi, fet que el constitueix com l’ arxiu històric local.

L’arxiu del MATBC es pot consultar en horari de dimarts tarda, de 16 a 19h o amb cita prèvia trucant al museu o enviant un correu a museu@cardedeu.cat

ARXIU
Balvey
ARXIU
Pau Fort
ARXIU
Francesc Cot

ARXIU

Balvey

El seu origen es troba en la tasca recol·lectora i arxivística de Tomàs Balvey i Bas qui, amb l’interès de recopilar tota la informació per conèixer la història del municipi, va adquirir i demanar diversos fons procedents de la parròquia, del mateix Ajuntament i, sobretot, de familiars. Els fons Balvey, ampliats amb posterioritat amb noves aportacions i recopilacions, formen ara l’Arxiu del Museu, que conté documents únics de la història del municipi.

De tots aquests documents, cal destacar-ne el conjunt de prop de 500 pergamins, datats del segle X al XV, tots referents a la història del municipi.

Altres fons són els familiars, sobretot els de Lledó i Montells, nissagues importants de la història local des de l’any 1200; també, els fons gràfics i d’imatges, amb plànols antics i les primeres fotografies de la vila; i els fons bibliogràfics i d’hemeroteca amb exemplars curiosos com un llibre de gramàtica catalana de 1649, entre d’altres. De l’arxiu encara cal fer menció del material dedicat a l’estudi i compilació de músiques i danses tradicionals, tasca recopilatòria que va desenvolupar Balvey al llarg de tota la seva vida i que avui es manifesta a través de partitures, notícies i, fins i tot, fotografies de balls de primers de segle.

L’arxiu Balvey també compta amb un interessant fons fotogràfic amb més d’un centenar de fotografies i postals de paisatges, festes i personatges de Cardedeu així com plaques de vidre de la col.lecció fetes per Pau Fort quan el museu estava a la casa del seu fundador.

ARXIU

Pau Fort

L’arxiu fotogràfic Pau Fort està compost de plaques de vidre, fotografies en paper, negatius, a més de documents i manuscrits, entre els que en destaquen llibres de notes amb informació sobre la donació de la Casa Daurella, notes entre Tomàs Balvey i el propi Pau Fort, i fotografies del municipi, d’actes socials i històrics de la vila, que suposen un important testimoni gràfic del Cardedeu dels anys 30 als 60. Des del Museu Arxiu Tomàs Balvey s’ha inventariat i s’ha portat a terme un procés de conservació del material i s’ha digitalitzat tota la part gràfica de manera que sigui accessible a la consulta.

Pau Fort, va ser un gran aficionat a la fotografia; fou també conservador del Museu Arxiu després de la mort de Tomàs Balvey, l’any 1954, i s’encarregà d’ordenar i classificar alguns dels objectes del museu. L’any 1956, a petició seva, la Diputació de Barcelona va incloure el Museu de Cardedeu en el cens dels Museu Locals.

El fons fotogràfic Pau Fort fou cedit en dipòsit al Museu Arxiu Tomàs Balvey – Casal Dr. Daurella per la família Fort el març de 2011.

ARXIU

Francesc Cot

FUTBOL CLUB CARDEDEU

Francesc Cot va dedicar part de la seva vida al Futbol Club Cardedeu, com a cronista, com a jugador i també com a directiu. Com deia Carles Gesa al pròleg del llibre del 75è aniversari del Club, “Francesc Cot ha estat un esportista enfebrat des de sempre, una persona que pateix la síndrome de futbolitis cardedeuenca”.

Amb motiu del centenari del Futbol Club Cardedeu, la vídua de Francesc Cot, Maria Casanova acompanyada de la germana de Francesc Cot, i seguint la voluntat del seu marit, va fer donació al Museu Arxiu Tomàs Balvey de la col.lecció gràfica i reculls de premsa que Francesc Cot va recopilar, arxivar i documentar al llarg de més de 30 anys.