esca
| Google translate: CA NL EN FR DE IT PT ES
|

8.537 visitants durant el 2023 al museu

8.537 persones han fet ús de l’equipament del Museu Arxiu Tomàs Balvey (MATBC) al llarg del 2023, unes 400 més que l’any 2022.

D’aquestes 8.537 persones que han visitat el museu, 5.445 han visitat les exposicions tant temporals com permanents del museu i 4.274 també han participat de les activitats culturals i divulgatives que s’organitzen des del MATBC.
A més, el museu també acull l’arxiu històric del municipi que ha atès 83 consultes, tant presencials com telemàtiques.
El museu també es un Punt d’Informació Turístic (PIT) per la qual cosa, hi ha un volum important de persones que acudeixen al museu però no fan ús de les exposicions ni assisteixen a activitats pròpies.
Són persones que busquen informació del municipi o bé acudeixen al serveis -el MATBC forma part del projecte “No puc esperar” on els serveis de l’equipament estan oberts a tota la ciutadania, i especialment a aquelles persones que ho necessitem per algun problema mèdic-.
Aquestes persones sumen un total de 1.571.
Finalment es comptabilitzen els visitants virtuals de la pàgina web i de les xarxes de l’equipament amb un total de 16.396 visites/sessions a la pàgina web i 39.614 pàgines visualitzades, xifra que ha augmentat considerablement respecte el 2022 que es van tenir 14.433 sessions i 35.615 pàgines visualitzades.
A xarxes socials, el museu compta amb 1.000 seguidors a Facebook, 2.184 a Instagram i 89 al canal de YouTube.

“El públic són una de les raona per les quals els museus i equipaments patrimonials existeixen, en tant que institucions obertes a la societat, amb el mandat de generar coneixement, estimular l’educació i col·laborar en el gaudi de la ciutadania”[1]

Per tant, el recompte de públics és necessari per a fer una avaluació quantitativa de l’equipament alhora que permet conèixer els interessos de la ciutadania a partir de les estadístiques de visitants.
Aquestes dades de visitants han de servir per avaluar algunes de les funcions del museu, per elaborar indicadors i poder dur a terme una millor gestió dels recursos.
Al Museu Arxiu Tomàs Balvey (MATBC), com la majoria de museus del país,  el recompte de públics es fa a partir dels models que proposen des de l’Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC). Aquest fet permet poder establir comparacions amb altres centres i territoris a partir de les dades comparatives que ens faciliten.
Les dades recollides al MATBC es comparteixen amb l’OPPCC, la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona i el Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya.

[1] Laporte, A., Bobes, J., Ulled, X. “Metodologías para el recuento de visitantes”, ed. Trea, 2021

Did you like this? Share it!

0 comments on “8.537 visitants durant el 2023 al museu

Comments are closed.