esca
| Google translate: CA NL EN FR DE IT PT ES
|

La família Orozco dona un capçal de llit d’Olot al museu

La família Orozco Martí, descendents dels Balvey, dona al Museu Arxiu Tomàs Balvey un capçal policromat i peus de llit anomenat d’estil d’Olot.

Un capçal de llit que fa conjunt amb un altre dedicat a Sant Tomàs que es conserva al fons del museu, també provinent de la família Balvey.

Abans de ser dipositat a les sales de reserva del museu, a Can Xicola, s’hi han fet diferents actuacions de conservació preventiva. El conjunt de capçal i peus han estat desinsectat a la cambra d’anòxia, al Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya (CRBMC) i s’hi han dut a terme diferents tasques de neteja i consolidació a càrrec de Bea Montoliu, restauradora de Cardedeu, quedant pendent una segona fase de restauració.

Aquesta restauració s’ha dut a terme gràcies al suport del Laboratori de Restauració de la Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona – Àrea de Cultura.
Aquest conjunt passa a formar part del fons del museu amb els números de registre 5441 i 5442.
Completen aquesta donació una fotografia i el missal de Micaela Martorell, avia de Tomàs Balvey, amb el que va estar retratada l’any 1856 per Gaietà Martí. Aquesta pintura a l’oli va ser donada al museu per la família Orozco Delclòs l’any 2019.

Llit d’Olot
Els capçals policromats corresponen als anomenats llits d’Olot tot i que se’n feien també a la Plana de Vic, el Maresme, la Cerdanya, València i Barcelona, però sembla ser que a la zona d’Olot és on va perviure més temps aquesta pràctica.
Aquests capçals són taulers exempts contornejats amb corbes i contracorbes com els retaules -tot i que de superfície plana, sense relleu-, pintats i daurats amb un esclat de color insòlit fins aleshores. El centre del capçal es reserva a la tarja on s’hi representen escenes o imatges religioses amb els atributs corresponents i que normalment fan referència a l’advocació patronal de la família, la qual cosa ens fa pensar que els llits eren peces d’encàrrec, si més no pel que fa a la tarja.
El capçal policromat que la família Orozco-Martí ha donat al museu correspon a aquesta tipologia de llit d’Olot pintats al tremp i es caracteritza tant per la decoració floral com per la tarja central amb la representació d’un Sant Jaume i uns figura femenina sense identificar.

Micaela Martorell
Micaela Martorell va ser la dona del farmacèutic Tomàs Balvey Parés i l’àvia de Tomàs Balvey i Bas, l’últim farmacèutic de la nissaga Balvey i fundador del Museu Arxiu Tomàs Balvey, de Cardedeu.
L’any 1847, quan Micaela i el seu marit regentaven la farmàcia, van encarregar els més de 200 pots de ceràmica d’estil imperi que avui encara es conserven i es poden veure a la Farmàcia Balvey, que es troba dins del Museu de Cardedeu.

Did you like this? Share it!

0 comments on “La família Orozco dona un capçal de llit d’Olot al museu

Comments are closed.