esca
| Google translate: CA NL EN FR DE IT PT ES
|

El Museu ja disposa de bucles magnètics per a persones amb pròtesi auditiva

El Museu Arxiu Tomàs Balvey (MATBC) és el primer equipament municipal que ha instal·lat un bucle magnètic a l’espai de recepció per tal de fer més accessible i millorar l’audició a les persones amb pròtesi auditiva o implant coclear que participin a les activitats del museu.

Amb aquesta acció, el MATBC millora en accessibilitat eliminant barreres alhora de comunicar-se amb les persones usuàries del servei i facilitant la possibilitat de gaudir de les visites i actes del museu amb igualtat de condicions ja que d’aquesta manera rebran el so directament i de forma més nítida.

A més del bucle magnètic fix, s’han adquirit quatre collarets magnètics per poder ser emprats a les visites guiades que s’ofereixen des del museu, ja sigui a l’interior de les sales com als itineraris de carrer i un de portàtil que es podrà fer servir en reunions o espais reduïts.

Per fer-ne ús, cal activar la tele-bobina de l’audiòfon o implant coclear (posició T de l’aparell) per tal que aquests puguin detectar els camps d’inducció magnètica que produeix el bucle magnètic.

La instal·lació i compra dels bucles magnètics forma part de les millores en accessibilitat que s’estan duent a terme des del museu, juntament amb l’elaboració d’un pla d’accessibilitat i l’adquisició de nou mobiliari expositiu accessible com vitrines o tamborets portàtils. Per a tot això s’ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona via subvencions.

Què és un bucle magnètic?

Els bucles magnètics son aparells que transformen el so en ones d’inducció magnètica permetent així que les persones que porten audiòfons o implants coclears rebin el so de manera directa, sense sorolls de fons, ecos ni reverberacions.

Aquesta és la icona identificativa d’espai accessible amb bucle magnètic indica l’activació del boto T de l’audiòfon o implant.

Did you like this? Share it!

0 comments on “El Museu ja disposa de bucles magnètics per a persones amb pròtesi auditiva

Comments are closed.