esca
| Google translate: CA NL EN FR DE IT PT ES
|

Política de turisme responsable

Des del Museu Arxiu Tomàs Balvey de l’Ajuntament de Cardedeu (MATBC), s’està treballant en criteris de sostenibilitat per un visitant turístic interessat en temes de salut i benestar, des del patrimoni cultural i natural, assumint els principis i objectius adoptats per la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20.
L’AJUNTAMENT DE CARDEDEU / MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant el seu comportament amb l’entorn.
En aquest mateix sentit, la nostra institució ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.
Així mateix, ens comprometem a motivar, formar i conscienciar al nostre personal sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l’entorn, a participar en activitats externes i a informar tant interna com externament sobre els avenços i actuacions mediambientals a l’empresa.
De la mateixa manera, la nostra institució manifesta el compromís exprés de lluitar contra l’explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels nens, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius és millorar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del visitant.
Per a això, s’han de sotmetre els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús de recursos.
Així mateix volem manifestar el nostre ferm compromís per ser el més sostenibles possibles, prioritzant els suports digitals en la difusió i comunicació de les activitats per tal de disminuir l’ús del paper, i ho fem a través de la nostra pàgina web, les xarxes socials (Facebook, Instagram i Youtube), i enviament de butlletins mensuals amb programació d’activitats.
La difusió de les activitats i inauguracions d’exposicions es prioritza el format digital, tan mateix, per poder arribar a tots els sectors de la població i a tots els perfils d’usuaris, es continua imprimint en paper reciclat una petita part d’aquests elements de difusió com: postals per exposicions, agendes d’activitats, cartells o tríptics.
Per qualsevol elements de difusió online o offline es treballa tenint en compte el concepte de gènere.
El MATBC disposa d’un sistema d’enquesta online amb tauleta tàctil ubicada a la zona del vestíbul que substitueix les de paper.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en els dos casos nous objectius de sostenibilitat.