esca
| Google translate: CA NL EN FR DE IT PT ES
|
Reunió 2: Albert Bayona, Toni Giró i Aureli Ruiz

Expo > santcorneliarts(2)

Reunió 2: Albert Bayona, Toni Giró i Aureli Ruiz

Amb la segona exposició de la temporada 2018 de santcorneliarts (2) , el projecte sobre el concepte “reunió”, segueix aprofundint sobre la trobada en tant que esdeveniment i el potencial que té per generar debat i proposar transformacions en la vida real.

En aquesta ocasió, Albert Bayona, Toni Giró i Aureli Ruiz, presenten obres que, des de diferents supòsits i amb diferents estratègies, investiguen el xoc entre ideologies dominants i subversives en l’espai públic, que posen de manifest com les conseqüències de la globalització han propiciat la recuperació d’un art crític i polític. Busquen respostes polítiques des de l’art que ens ajudin a buscar noves formes de relació i que ens permetin imaginar altres realitats possibles, amb una major agència com a individus o com a col·lectius, siguin territorials, de treballadors o de classe. Per la teòrica de la política Chantal Mouffe no és casual, que una de les reaccions crítiques possibles des de l’art en aquest context, sigui la contribució al desenvolupament de noves relacions socials, la producció de noves subjectivitats i l’elaboració de nous mons que creïn les condicions per a l’autoorganització de la multitud.

Tornar enrere