Política de privadesa

Política de Privacitat i Protecció de dades personals Museu Arxiu Tomàs Balvey – Casal de Cultura de Cardedeu
De l’Ajuntament de Cardedeu

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és Ajuntament de Cardedeu – Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu amb domicili al carrer Doctor Daurella, núm 1. 08440 Cardedeu, BARCELONA.

 

Qui és el Delegat de protecció de dades?

És el responsable de vetllar pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Hores d’ara no disposem encara d’aquesta figura, que en breu serà designada en breu, per qualsevol consulta referent a temes de protecció de dades podeu adreçar-vos a l’adreça protecciodades@cardedeu.cat .

 

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Les seves dades de caràcter personal les hem obtingut a través de relacions prèvies que ha mantingut amb el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, o amb motiu de relacions actuals, o per accés a fonts públiques amb les seves dades.

 

Quines dades personals tractem?

Les dades personals, que tractarem per a finalitats legítimes, són les següents:

  • Dades necessàries per a mantenir la relació: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, membre dels Amics del Museu.
  • També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitaràs durant relacions i interaccions futures, incloses les xarxes socials o altra tipus d’aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

 

Amb quina finalitat continuarem tractant les seves dades personals?

Mantenim les dades per poder contactar amb vostè, per a realitzar les tasques de gestió administrativa necessàries entre prestador de serveis i usuari, a més d’informar-los de nous serveis, promocions i altres temes del seu interès.

Addicionalment, també tractem les seves dades per a l’enviament, també por mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que ha participat anteriorment.

L’interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica l’adreça protecciodades@cardedeu.cat o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

 

Per aquest motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les seves dades personals relacionat amb el manteniment de la seva relació amb el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, està legitimat en resultar necessari per a donar compliment a les obligacions derivades de la relació entre prestador de serveis i usuari.

 

El tractament de les dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu similars a les que has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades personals a tercers?

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

  • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les que el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu està subjecte per la seva activitat.
  • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per a complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participi.
  • Proveïdors que precisen accedir a les seves dades per a  la prestació de serveis contractats pel Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, amb els quals tenim subscrits els corresponents contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals, necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privacitat.

Si en el futur el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu realitza altres cessions de dades personals, l’informarà oportunament.

 

¿Durant quant de temps guardarem les seves dades?

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu i, una vegada finalitzada aquesta relació per qualsevol raó, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, seudonimitzades.

 

Quins són els seus drets?

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i/o electrònica indicades.

Així mateix, si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació a través de les adreces postal i/o electrònica indicades.

A més, sí ho considera oportú, sempre pot presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva direcció postal.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el seu consentiment exprés.

 

Ajuntament de Cardedeu – Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu

Carrer del Doctor Daurella, 1

08440 Cardedeu

BARCELONA